Λέσχη Συνδαιτημονων

Ιδρυτικά μέλη - Προσωρινό Δ.Σ.

Στο Τ.Δ. Στύρων του Δήμου Στυρέων σήμερα 31/10/2009 στην έδρα της Λέσχης ΄Μεγάλη Βρύση΄ Στύρων, οι υπογραφόμενοι Έλληνες πολίτες, που έχουμε τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα γι... περισσότερα

 

Απόφαση ίδρυσης Λέσχης

 

Καταστατικό της Λέσχης

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

Άρθρα 1-25

Διοικητικό Συμβούλιο

 

Αίτηση για μέλος

Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση

 

Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση

 

Ανακοινώσεις

 

Πεπραγμένα